Dag van de Sociologie

Programma en plenaire sessie

De Dag is uiteraard al afgelopen, maar op deze pagina vind je het programma terug voor de Dag van de Sociologie 2023. De Dag was opgedeeld in verschillende delen of tijdsblokken met parallelle sessies. Hieronder vind je per tijdsblok welke sessies waar en wanneer plaatsvonden. 

Onderaan de pagina vind je de informatie over de plenaire sessie.

Het algemene verloop van de Dag van de Sociologie zag er zo uit:

8:30 - 9:30 Onvangst en registratie met koffie en ontbijt
9:30 - 11:00 Sessies tijdsblok 1
11:00 - 11:15 Koffiepauze
11:15 - 12:45 Sessies tijdsblok 2
12:45 - 14:00 Lunch
14:00 - 15:30 Sessies tijdsblok 3
15:30 - 15:45 Koffiepauze
15:45 - 17:00 Plenaire sessie en uitreiking prijzen
17:15 - 18:30 Receptie - Foyer Campus UFO

Tijdsblok 1 | 9u30 - 11u 

Overzicht sessies

Tijdsblok 2 | 11u15 - 12u45

Overzicht sessies

Tijdsblok 3 | 14u - 15u30

Overzicht sessies

Plenaire sessie | 15u45 - 17u

INFO plenaire sessie

Plenaire sessie

Verbinding verbroken?

Al van het prille begin houden sociologen zich bezig met vraagstukken over ‘verbindingen’, en het traceren van die al-dan-niet verbroken verbindingen blijft een constante bekommernis in een wereld van veranderende configuraties. Welke verbindingen gaan verloren? Welke nieuwe ontstaan? Welke blijven voortduren? En welke moeten nog gemaakt worden, of ontdekt…    

De titel suggereert ook een dreigend gevaar voor disconnectie, met symptomen als eenzaamheid en polarisatie. Hoe verhouden we ons tot elkaar in een ‘hyper-geconnecteerde’ wereld waar beschikbaarheid heerst? Worden we er beter van? En zo niet; welke remedies kunnen we inzetten om te herstellen wat verbroken is?   

We lieten ons leiden door drie eminente sprekers.  Piet Bracke (UGent), Tine De Moor (RSM) en Ercan Cesmeli (Burgerplicht) wierpen tijdens de plenaire sessie elk hun sociologisch licht op deze vragen. Aansluitend gingen ze in gesprek over elkaars stellingen. Het debat werd gemodereerd door Melissa Ceuterick (UGent).  Na de plenaire sessie volgde de receptie. 


Piet Bracke is een Belgisch gezondheidssocioloog en professor aan de Universiteit Gent, verbonden aan onderzoeksgroep Hedera. Zijn onderzoek richt zich op de sociologie van gezondheid en ziekte, gender en seksualiteit, en de sociale determinanten van gezondheid. Bracke leidde verschillende onderzoeken naar de effecten van ingrijpende maatschappelijke veranderingen op mentale gezondheid en het zoeken naar professionele zorg. Met meer dan twee decennia aan ervaring wordt hij beschouwd als een expert binnen zijn vakgebied.

Tine De Moor is professor Social Enterprise and Institutions for Collective Action aan Rotterdam School of Management (RSM) en heeft bijzondere belangstelling voor opkomende vormen van samenwerking zoals burgerinitiatieven in korte keten voedselvoorziening, coöperaties van zorg en energie. Ze combineert een historisch perspectief met ecologische en sociologische kaders om hedendaagse vraagstukken aan te pakken.

Ercan Cesmeli werkt als gastro-enteroloog aan het AZ Sint Lucas in Gent, maar dat is niet waarom we hem hebben gevraagd. In 2020, in volle pandemie, richtte hij ‘Burgerplicht’ op. Wat begon als een solidariteitsactie gericht op materiële en immateriële ondersteuning van medeburgers, vooral in de Turkse gemeenschap in Gent, groeide uit tot een VZW met ver reikende tentakels. Ercan is wat we noemen een ‘brugfiguur’: iemand die zijn status als arts met een migratieachtergrond inzet om een symbool te zijn van verbinding.